19.8 C
Asmara
Wednesday, August 10, 2022

መጽሓፍ ንምግዛእሲ ክንድዚ ወጠጥ!

ነዚ ክጽሕፍ ዘበገሰኒ፣ ኣብ ሓደ ናይ ስነጥበብ መደብ 5 መጻሕፍቲ ኣብ ቅድሚ’ቲ ደራሲ ብ11 ሽሕ ብር (4 በብ 2 ሽሕ 1 ብ3 ሽሕ) ክሽየጣ ምስ ረኣኹ እየ። እቲ ዝያዳ ዘደነቐኒ ካኣ እቲ ነተን 5 መጻሕፍቲ ብጨረታ ንምግዛእ ኣብቲ ዕዱም ዝነበረ ምቅድዳም እዩ። እዚ ነቲ መጽሓፍን ጽሓፍን ዝተዋሃበ ክብሪ’ዩ፣ ሽዑ ንሽዑ ሞራል ደራሲ ሰማይ ዓሪጉ።
እዚ ምስቲ ኣብዚ ሰሙን ብደራሲ ተስፋይ ገብረኣብ ኣብ ሞንጎ ድርሰትን ደረስትን ታሪኽን ተረኽትን ዘለዎም ጋግ፣ ንሕትመትን ዝርጋሐን ዘሎ ጸገም፣ ኣብ ዓደግትን ነበብትን ዘሎ ሸለልትነት ኣመልኪቱ ዘቕረቦ ሓበሬታ ለበዋ ሃናጺ ነቐፌታን ብዙሕ ኣታሓሳሲቡኒ። መብዛሕትና ንሰማማዓሉ፣ ኤርትራውያን ሰራሕቲ ታሪኽ’ምበር ነገርትን ጽሓፍትን፣ ዓደግትን ነብበትን ከምዘይኾና እዩ።
ኤርትራ ንርእሳ ታሪኽ ኣፍሪቃውያን ጸዓዱ ምዕራባውያን እያ። ኤርትራ ገና ዘይተጻሓፈትን ዘይተነበበትን መጽሓፍ እያ። ቀንዲ ተዋሳእቲ ድማ ጀጋኑ ኤርትራውያን እዮም። እወ! እቲ ሕቶ መን ይጽሓፎ መን የንበቦ እዩ። ስለዚ እቶም ስራሕቲ ቅያን ታሪኽን ውዕሎኦም ገዲፎምልና ክኸዱ ንምሕጽን፣ እቶም ክደርሱ ዝኽእሉ ብናይ ታሪኽ ሓላፍነት ክጽሕፉን ክስንዱን፣ እቶም ሰብ ማል ድማ ብዕላማ ከሕትሙን ክዝርግሑን፣ እቶም ተመገብቲ ታሪኽ ካኣ ተገዲስና ክንሽምትን ከነንብብን፣ ካብዚ ሓሊፉ ንደቅናን ንደቂ ደቅና ከነመሓላልፍ መድረኽ ዝሓትና ዘሎ ኮይኑ ይመስለኒ።
ምኽንያቲ ገለ ክፋል ታሪኽና ኣብ ቅድሚ ህላወ ፌጸምቱ ክብረዝ ክከሻምርሽ ንርእዮን ንዕዘቦን ስለዘለና። እዚ ንተረካቢ ሕድሪ ብደውና ከምዝሞትና ዝእምት እዩ። ታሪኽ ምስራሕ ተዘይካኣልና ዝተሰርሓልና ታሪኽ ንዓቅብ። ታሪኽ’ውን እኮ ናቱ ልኡላውነት ኣለዎ። ስለዚ ከምቲ ንናጽነትናን ልኡላውነትናን ክንዕቅብ ዋጋ እንኽፍሎ፣ ናይ ታሪኽና ልኡላውነት’ውን ክንዕቅብ፣ ክንጽሕፍ መጻሕፍትና ገዚእና ከነንብብን ንውለዶታት ክነውርስን ናይ ሕጅን ናይ ህሉዋትን ዕማም ኮይኑ ይስማዓኒ።
በዚ ኣጋጣሚ ነቶም ክሳብ ሕጂ ምትብባዕ እንዳጎደሎም፣ ደሪሶም ክሳራ ዝብጽሖምን ንብዙሕ ጸገማት ብዲሆም መጽሓፍቲ ዘበርክቱልና ዘለው ደረስትናን ጽሓፍትናን ምስጋና ይብጻሓዮም።

Shida Friendship Forum

On the occasion of Eritrea’s 31st Independence Celebrations, Shida Media will live stream a panel discussion on Saturday 21st of May at 9AM LA time, 12PM NY time, 6PM Berlin time and 7PM Asmara and Addis Ababa time. The distinguished panelists are: Alemseged Tesfai -...

ህዝብን መንግስትን ኣብ ሓደ ህርመት

ነበርቲ ዛውል ዞባ ደቡብ ንኡስ ዞባ ድባርዋ ብተፈጥሮ ዝተዓደልዎ ንሕርሻ ምችእ ዝኾነ ትሕዝቶ ማይን መሬትን ኣለዎም። ነበርቲ ዛውል ነዚ ብለጫ እዚ ናብ ረብሓኦም ብምውዓል ብሕርሻ ጀርዲን ፍርያቶም ካብ እቶም በቐንዲ ዝልለዩ ሓረለስቶት እቲ ካባቢ ኮይኖም ካብ ዝፍለጡ ዘመናት ኣቁጺሮም እለዉ። ኣብ ርእሲ እቲ ንዘመናት ዘጥረይዎ...

ጅግና ዘርእዝጊ: ጦብላሕታይ ኣብ ወዲ ኣራዊትን መድሕነይን

ካልኣይ ክፋል ኣብ ዝባነይ ዝቐነየ መብጽዓ ካልኣይ ክፋል ሓጺር ዛንታ ጅግና ብጻይ ዘርእዝጊ ዳዊት (ገናውኖ) እየ ከቕርበልኩም።  ነዛ ዝጸሓፍኩዋ ቀዳመይቲ ኽፋል ቍንጫል ዝኽሪ ብጻይ ዘርእዝጊ ዳዊት (ገናውኖ) ዘንበብኩም፡ ብዙሓት ፈለጥቱን ፈለጥተይን ጽሒፍኩምለይን ደዊልኩምለይን። ንኹሉኹም፡ ስለ’ቲ ዕዙዝ ሓበሬታኹምን ምኽርኹምን አመስግን። ናይ ኵልኹም ኣስማት ኣብዚ ዘርዚረ ክጽሕፎ’ኳ ኣድላዪነቱ እንተዘይተራእየኒ፡...

ጅግና ዘርእዝጊ፡ ጎይታ ኣራት ኪሎ

ቀዳማይ ክፋል ከመይ ዓይነት ድፍረት’ዩ ተዓዲሉዎ? ብልሓቱ እምበር ይገርመካ? እቲ ሰሓቑ፡ ጭርቃኑ’ባ ኣለካ! ተወፋይነቱኸ ወደይ!..... ብዛዕባኡ ሕማቕ ዝዛረብ ሰብ ይከሰስ። ኣብ ገድሊ ካብ ዝፈለጥኩዎም ብሉጻት ጀጋኑ’ዩ - ብጻይ ዘርእዝጊ ዳዊት (ገናውኖ)። መብዛሕትኡ ግዜ፡ ነታ ወለዱ ዘጠመቑዎ ሽሙ ንዝዓብለለት ሳጓኡ፡ ብናይ ቅብጥሮት ኣጸዋውዓ ገኔ ኢልና ኢና ንጽውዖ። ዘርእዝጊን...

Must read

More articles

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

እዋናዊ ዜና