13.6 C
Asmara
Monday, November 29, 2021

መጽሓፍ ንምግዛእሲ ክንድዚ ወጠጥ!

ነዚ ክጽሕፍ ዘበገሰኒ፣ ኣብ ሓደ ናይ ስነጥበብ መደብ 5 መጻሕፍቲ ኣብ ቅድሚ’ቲ ደራሲ ብ11 ሽሕ ብር (4 በብ 2 ሽሕ 1 ብ3 ሽሕ) ክሽየጣ ምስ ረኣኹ እየ። እቲ ዝያዳ ዘደነቐኒ ካኣ እቲ ነተን 5 መጻሕፍቲ ብጨረታ ንምግዛእ ኣብቲ ዕዱም ዝነበረ ምቅድዳም እዩ። እዚ ነቲ መጽሓፍን ጽሓፍን ዝተዋሃበ ክብሪ’ዩ፣ ሽዑ ንሽዑ ሞራል ደራሲ ሰማይ ዓሪጉ።
እዚ ምስቲ ኣብዚ ሰሙን ብደራሲ ተስፋይ ገብረኣብ ኣብ ሞንጎ ድርሰትን ደረስትን ታሪኽን ተረኽትን ዘለዎም ጋግ፣ ንሕትመትን ዝርጋሐን ዘሎ ጸገም፣ ኣብ ዓደግትን ነበብትን ዘሎ ሸለልትነት ኣመልኪቱ ዘቕረቦ ሓበሬታ ለበዋ ሃናጺ ነቐፌታን ብዙሕ ኣታሓሳሲቡኒ። መብዛሕትና ንሰማማዓሉ፣ ኤርትራውያን ሰራሕቲ ታሪኽ’ምበር ነገርትን ጽሓፍትን፣ ዓደግትን ነብበትን ከምዘይኾና እዩ።
ኤርትራ ንርእሳ ታሪኽ ኣፍሪቃውያን ጸዓዱ ምዕራባውያን እያ። ኤርትራ ገና ዘይተጻሓፈትን ዘይተነበበትን መጽሓፍ እያ። ቀንዲ ተዋሳእቲ ድማ ጀጋኑ ኤርትራውያን እዮም። እወ! እቲ ሕቶ መን ይጽሓፎ መን የንበቦ እዩ። ስለዚ እቶም ስራሕቲ ቅያን ታሪኽን ውዕሎኦም ገዲፎምልና ክኸዱ ንምሕጽን፣ እቶም ክደርሱ ዝኽእሉ ብናይ ታሪኽ ሓላፍነት ክጽሕፉን ክስንዱን፣ እቶም ሰብ ማል ድማ ብዕላማ ከሕትሙን ክዝርግሑን፣ እቶም ተመገብቲ ታሪኽ ካኣ ተገዲስና ክንሽምትን ከነንብብን፣ ካብዚ ሓሊፉ ንደቅናን ንደቂ ደቅና ከነመሓላልፍ መድረኽ ዝሓትና ዘሎ ኮይኑ ይመስለኒ።
ምኽንያቲ ገለ ክፋል ታሪኽና ኣብ ቅድሚ ህላወ ፌጸምቱ ክብረዝ ክከሻምርሽ ንርእዮን ንዕዘቦን ስለዘለና። እዚ ንተረካቢ ሕድሪ ብደውና ከምዝሞትና ዝእምት እዩ። ታሪኽ ምስራሕ ተዘይካኣልና ዝተሰርሓልና ታሪኽ ንዓቅብ። ታሪኽ’ውን እኮ ናቱ ልኡላውነት ኣለዎ። ስለዚ ከምቲ ንናጽነትናን ልኡላውነትናን ክንዕቅብ ዋጋ እንኽፍሎ፣ ናይ ታሪኽና ልኡላውነት’ውን ክንዕቅብ፣ ክንጽሕፍ መጻሕፍትና ገዚእና ከነንብብን ንውለዶታት ክነውርስን ናይ ሕጅን ናይ ህሉዋትን ዕማም ኮይኑ ይስማዓኒ።
በዚ ኣጋጣሚ ነቶም ክሳብ ሕጂ ምትብባዕ እንዳጎደሎም፣ ደሪሶም ክሳራ ዝብጽሖምን ንብዙሕ ጸገማት ብዲሆም መጽሓፍቲ ዘበርክቱልና ዘለው ደረስትናን ጽሓፍትናን ምስጋና ይብጻሓዮም።

”ሓመድ ኢድሪስ ዓዋተ 1915 -1962 ” ዓቢ ኤርትራዊ ናይ ታሪኽ ቅርሲ

እዚ መጽሓፍ ብቐንዱ ናይ ሓርበኛ ሓምድ ኢድሪስ ዓዋተ ናይ ቃልሱ ጉዕዞ ዝድህስስ እዩ። እዚ መጽሓፍ ናብ ኢድ ኣንበብቲ ንኽበጽሕ ዕድመ ሓደ መንእሰይ ማለት 35 ዓመታት ዝወሰደ ዓቢ ናይ ድርሰት ስራሕ እዩ። እዚ መጽሓፍ ካብቶም ቅድሚ ሕጂ ዝተደርሱ ናይ ትግርኛ መጻሕፍቲ በዓይነቱ ይኹን ብትሕዝቶኡ ፍልይ...

ድጉል ወያነ “ትንሽ ኣሻሮ ይዘህ ከቆሎ ተጠጋ”

“ትንሽ ኣሻሮ ይዘህ ከቆሎ ተጠጋ” እዛ ኣበሃህላ ንኣኻ ንኣረጋዊ በርሀ ብትኽክል ትገልጽ ኮይና ረኺበያ ኣለኹ። ከብርሃልካ ኢየ፥ ሰዓበኒ። ንስኻ ብወያነ ተረፊትካ ኣብ ስደት ኣብ ዝተቐመጥካሉ ነዊሕ ዓመታት ብዘይካ ውልቃዊ ዋኒንካ እዚ ኢልካ ክትጠቕሶ ዝከኣል ጸረ ወያነ ቃልሲ ከምዘይገበርካ ብዙሓት ዝፈልጥዎ ጉዳይ ኢዩ። እንተኾነ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ዝመጸ፡...

እታ ዕብዲ/ጽልልቲ ሓኪም

ንምኒስከርታ ክትንክፍ ዘው ዝበለ ሃሪ መሳሊ ነዊሕ ጸጉራ እናወዛወዘት ብትምህርታን ማሕበራዊ ናብራኣን ዝመቀረ ሂወት ዝነብራ ሓኪም፣ ንሳ ዝኸደቶ ጫፍ መን ይግምቶ?  እዛ ብደም-ግብኣታ ሰላቢት ዝኾነት መንእሰይ፣ ዕድላ ካኣ፣ ሰብ ዝዕዘቡ ከምዝመስሉ ዉቅባት የዒንታ ኩሉ ዝጸበቐ'ዩ ነይሩ። ንላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ናይ ነጻ ትምህርቲ ዕድል ዝረኽበቶ ኣብ...

መጽሓፍ ንምግዛእሲ ክንድዚ ወጠጥ!

ነዚ ክጽሕፍ ዘበገሰኒ፣ ኣብ ሓደ ናይ ስነጥበብ መደብ 5 መጻሕፍቲ ኣብ ቅድሚ'ቲ ደራሲ ብ11 ሽሕ ብር (4 በብ 2 ሽሕ 1 ብ3 ሽሕ) ክሽየጣ ምስ ረኣኹ እየ። እቲ ዝያዳ ዘደነቐኒ ካኣ እቲ ነተን 5 መጻሕፍቲ ብጨረታ ንምግዛእ ኣብቲ ዕዱም ዝነበረ ምቅድዳም እዩ። እዚ ነቲ...

Must read

More articles

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

እዋናዊ ዜና