14.5 C
Asmara
Tuesday, January 18, 2022

እታ ዕብዲ/ጽልልቲ ሓኪም

ንምኒስከርታ ክትንክፍ ዘው ዝበለ ሃሪ መሳሊ ነዊሕ ጸጉራ እናወዛወዘት ብትምህርታን ማሕበራዊ ናብራኣን ዝመቀረ ሂወት ዝነብራ ሓኪም፣ ንሳ ዝኸደቶ ጫፍ መን ይግምቶ?  እዛ ብደም-ግብኣታ ሰላቢት ዝኾነት መንእሰይ፣ ዕድላ ካኣ፣ ሰብ ዝዕዘቡ ከምዝመስሉ ዉቅባት የዒንታ ኩሉ ዝጸበቐ’ዩ ነይሩ።

ንላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ናይ ነጻ ትምህርቲ ዕድል ዝረኽበቶ ኣብ ቤላሩስ ዝበሃል ሃገር ኔይሩ። ትምህርታ ብዝግባእ ኣጠናቒቓ ሓኪም ስኒ ኮይና ዝተመልሰት ምህርቲ መንእሰይ ክሳብ እዛ ምዕራፍ ናይ ሂወታ ሙሉእ ጥዕና ነይርዋ። ጽላለ ዝጀመራ ነቲ ጭራ ፈረስ ዝመስል ጸጉራ ቆሪጻ ኣፍሮ ዝኾነትሉ ዕለት ከይኮነት ኣይትተርፍን! መን ይፈልጥ ነቲ መቐስ ተመሲሉ ዝኣተው መንፈስ ተነበረስ?

እዚ ኾነ እቲ  ልዑል ደሞዝ እትኽፈሎ ሞያን ንመውስቦ ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኣ ጭንን ዝብሉ ናይ’ቲ ዘመን ኣዝመሪኖታት ሓዲጋ ኮብሊላ ሳሕል ተረኣየት። እዛ ብደንቲስት ዝተመረቐት መንእሰይ ጽላለኣ ገዲዱ፣ ብቦምባ ዝፈረሰ ገጽ፣ ካብ ካልእ ክፍለ ኣካላት እናቆናጠረት ክትገጣጥም ጀሚራ። ልክዕ’ዩ ንዓኣን ኦሮታ ሆስፒታልን ፈላሊኻ ምርኣይ ኣይካኣልን።

ዋላ’ካ ካብቲ ካልእ ቦታ ሓደጋ ዘይብሉ ዝሓሸ ስፍራ ተኾነ፣ ከምተን ካልኦት ክትምርዖን ክትወልድን እናኻኣለት፣ ዝሓስክዎ ዕማም መዓስ ንኢሱኒ ኢላ ናብ ስራሓ ጥራይ እያ ኣቶኪራ። ልክዕ’ዩ ቑንጅናኣ፣ ንእስነታ፣ ፍልጠታ ዘይዓጀባ ጽልልቲ/ ዕብድቲ ሓኪም፣ ንዓና ዳኣ ጽልልቲ መሲላትና’ምበር፣ ካብ መውስቦን ወላድን ካብ ነብሳ ንላዕሊ ዝረኣየቶ ቁምነገር  ብዙሕ ቮልዩማት ክወጾም ዝኽእል መጻሕፍቲ ዘይኣኽልዎ ታሪኽ ኣለዋ።

እዛ መንእሰይ ጻዊዒት ሃገር ተቐቢላ ንሃገርን ህዝብን ኤርትራ ዝዋዓለቶ ሃገራዊ ውዕለት ንሕና ንዘንተ-እለት ክንዝክራን ክነመስግናን ክነብር ኢና።
ዶ/ር ላይነሽ ሂወት ዝዘርኣትሎም ኩሎም ደቃ እዮም። ሞያኣ ከይበቐቐት ዘሰልጠነቶም ኩሎም ደቃ እዮም። ንልዕሊ 50 ዓመታት ከይሰልከየት ዘገልገለቶም ህዝቢ ኤርትራ ብሙሉኦም ደቃ እዮም።

ሎሚ መዓልቲ ኣዴታት ክኽበር ከሎ ካብ ዶ/ር ላይነሽ ንላዕሊ ዝበለጸት ኣደ ትርከብ ኣላ ኢለ ኣይኣምንን።
ስለቶም ዘፍረኽዮም ደቕኺ ብሙሉኦም፣ ስለ’ቲ ኩሉ ኣበርክቶኺ፣ ንስኺ ካብ ኣዴታት ኩለን ዝበለጽኪ ኣደ ኢኺ’ሞ  ፍቕርን ሞጎስን ካብ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ይብጻሕኪ! እተን ተጸውዩ ዘይውዳእ ውዕለትክን፣ ስለና ክትብላ ማህጸንክን ንሃገር ዘውፈክን ኣዴታት ታሪኽ ክዝክረክን ክነብር እዩ።
ንሕና’ውን ክንዝኽረክን ኢና!
ኣዴናን ኣቦናን ዝኾነት ሃገርና ኤርትራ ንዘልኣለም ትንበር!

ትርጉም፣ ኣለም ዘሞ/ የተቦሪ

”ሓመድ ኢድሪስ ዓዋተ 1915 -1962 ” ዓቢ ኤርትራዊ ናይ ታሪኽ ቅርሲ

እዚ መጽሓፍ ብቐንዱ ናይ ሓርበኛ ሓምድ ኢድሪስ ዓዋተ ናይ ቃልሱ ጉዕዞ ዝድህስስ እዩ። እዚ መጽሓፍ ናብ ኢድ ኣንበብቲ ንኽበጽሕ ዕድመ ሓደ መንእሰይ ማለት 35 ዓመታት ዝወሰደ ዓቢ ናይ ድርሰት ስራሕ እዩ። እዚ መጽሓፍ ካብቶም ቅድሚ ሕጂ ዝተደርሱ ናይ ትግርኛ መጻሕፍቲ በዓይነቱ ይኹን ብትሕዝቶኡ ፍልይ...

ድጉል ወያነ “ትንሽ ኣሻሮ ይዘህ ከቆሎ ተጠጋ”

“ትንሽ ኣሻሮ ይዘህ ከቆሎ ተጠጋ” እዛ ኣበሃህላ ንኣኻ ንኣረጋዊ በርሀ ብትኽክል ትገልጽ ኮይና ረኺበያ ኣለኹ። ከብርሃልካ ኢየ፥ ሰዓበኒ። ንስኻ ብወያነ ተረፊትካ ኣብ ስደት ኣብ ዝተቐመጥካሉ ነዊሕ ዓመታት ብዘይካ ውልቃዊ ዋኒንካ እዚ ኢልካ ክትጠቕሶ ዝከኣል ጸረ ወያነ ቃልሲ ከምዘይገበርካ ብዙሓት ዝፈልጥዎ ጉዳይ ኢዩ። እንተኾነ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ዝመጸ፡...

እታ ዕብዲ/ጽልልቲ ሓኪም

ንምኒስከርታ ክትንክፍ ዘው ዝበለ ሃሪ መሳሊ ነዊሕ ጸጉራ እናወዛወዘት ብትምህርታን ማሕበራዊ ናብራኣን ዝመቀረ ሂወት ዝነብራ ሓኪም፣ ንሳ ዝኸደቶ ጫፍ መን ይግምቶ?  እዛ ብደም-ግብኣታ ሰላቢት ዝኾነት መንእሰይ፣ ዕድላ ካኣ፣ ሰብ ዝዕዘቡ ከምዝመስሉ ዉቅባት የዒንታ ኩሉ ዝጸበቐ'ዩ ነይሩ። ንላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ናይ ነጻ ትምህርቲ ዕድል ዝረኽበቶ ኣብ...

መጽሓፍ ንምግዛእሲ ክንድዚ ወጠጥ!

ነዚ ክጽሕፍ ዘበገሰኒ፣ ኣብ ሓደ ናይ ስነጥበብ መደብ 5 መጻሕፍቲ ኣብ ቅድሚ'ቲ ደራሲ ብ11 ሽሕ ብር (4 በብ 2 ሽሕ 1 ብ3 ሽሕ) ክሽየጣ ምስ ረኣኹ እየ። እቲ ዝያዳ ዘደነቐኒ ካኣ እቲ ነተን 5 መጻሕፍቲ ብጨረታ ንምግዛእ ኣብቲ ዕዱም ዝነበረ ምቅድዳም እዩ። እዚ ነቲ...

Must read

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

እዋናዊ ዜና