19.6 C
Asmara
Wednesday, September 13, 2023
- Advertisement -spot_img

AUTHOR NAME

Haileab Tesfay

4 POSTS
0 COMMENTS

ስሕበትን መዘዝን ከባቢና

ንሕና እዞም ህዝብታት ኣብ’ዚ ከባቢ እንርከብ ብሓፈሽኡ ኣፍሪቃውያን ካብኡ ንናብኡ ድማ ማእከላይ ምብራቅን ቀርኒ ኣፍሪቃን፡ ዘይ ከም ካልኦት ክፋል ዓለምና ብኣህጉር ደረጃ ኩሉ መደያዊ...

ባይቶ ወጻኢ ጉዳያት ኢውሮጳዊ ሕብረት ኣኼብኡ ዛዚሙ

ሎሚ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ሚንስተራት ጉዳያት ወጻኢ ኢውሮጳዊ ሕብረት ብዙሓት ዛዕባታት ተላዒሎም። ንሩስያ፡ ኢራን፡ ሚናይማርን ኢትዮጵያን ዝምልከቱ ጸብጻባት ሰሚዑን ተኻቲዕሉን። ብላዕላዋይ ኮሚሽነር ዝተመዘዘ ወጻኢ ጉዳያት...

ባይቶ ወጻኢ ጉዳያት ኢውሮጳዊ ሕብረት ኣኼብኡ ዛዚሙ

ሎሚ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ሚንስተራት ጉዳያት ወጻኢ ኢውሮጳዊ ሕብረት ብዙሓት ዛዕባታት ተላዒሎም። ንሩስያ፡ ኢራን፡ ሚናይማርን ኢትዮጵያን ዝምልከቱ ጸብጻባት ሰሚዑን ተኻቲዕሉን። ብላዕላዋይ ኮሚሽነር ዝተመዘዘ ወጻኢ ጉዳያት...

ድርብ ዕያር ሃገራት ምዕራብ

ኩላትና ከም ዝተኸታተልናዮ ብስም ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝወጸ ንኤርትራ ካብ ትግራይ ክትወጽእ ዝጽውዕ መግለጺ ተዘርጊሑ ቀንዩ። እቲ መግለጺ ድጋፍ ነቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብስም ኢምባሲ...

Latest news

- Advertisement -spot_img