16.7 C
Asmara
Saturday, November 27, 2021
Homeትግርኛ

ትግርኛ

ሰብ ጻዕዳ ሓሶትን ጻዕዳ ኮንጎ ማለሊታውያን

እዛ ካብ መባእታ ፍጥረታ አትሒዛ ብሓሶት ተወሊዳ: ብሓሳት ተጠሚቓ: ብሓሶት ነይራ ብሰንክ እኩይ ግብራ ድማ ብሕማቕ ዝጠፍአት መልአከ-ሓሶት ማለሊት: ሕጅ ብድሕር ሞታ ብዘገርም ሓሶት...

ናይ ምዕራባውያን ንብዓት ሓርገጽ!

ቅድም ቀዳድም ኣብዚ እዋን ኣብ ዓለምና ንዘለዉ ዓበይቲ ሽግራት ኩሉ ቀንዲ ምንጪ ጠንቂ ምዕራባውያን እዮም እንተበልና ዝተጋነን ኣይኮነን። ብምቕጻል: ምዕራባውያን ንዘለዎም ናይ ሓይሊ ሚዛን ከምዘለዎ...

ኤርትራን ንግስነት ሱዕዲ ዓረብን ዝምድነአን ናብ ንምብራኽ ዘትየን

ብምንስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ክልቲአን ሃገራት ዝመርሕዎ ርክባት ኤርትራን ሱዑዲ ዓረብን ኣብ ክልቲኣዊ ዝምድናታት ተምያይጡ። ዝምድናታት ክልቲአን ሃገራት ዘበርኽ ሓባራዊ ዘተ ኣካይዱ።

ባይቶ ወጻኢ ጉዳያት ኢውሮጳዊ ሕብረት ኣኼብኡ ዛዚሙ

ሎሚ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ሚንስተራት ጉዳያት ወጻኢ ኢውሮጳዊ ሕብረት ብዙሓት ዛዕባታት ተላዒሎም። ንሩስያ፡ ኢራን፡ ሚናይማርን ኢትዮጵያን ዝምልከቱ ጸብጻባት ሰሚዑን ተኻቲዕሉን። ብላዕላዋይ ኮሚሽነር ዝተመዘዘ ወጻኢ ጉዳያት...

ናይ ማለሊታዊያን ነብሲ ምውዳቕ ሕማም

ኣብደገን ኣብ ውሽጥን ዝርከቡ ትርፍራፍ ጁንታ እታ ከም ጣኦት ዘምልኽዋን ጠፍጢፋ ዝሰርሓቶም ደቂ እዛ ጁንታ፣ ኣብዚ ግዜ እዚ ወላዲቶም ብሕልሚ እውን አንተኾነ ኣብዘይትራኣዮም ኣርሒቓ...

ሰብ ጻዕዳ ሓሶትን ጻዕዳ ኮንጎ ማለሊታውያን

እዛ ካብ መባእታ ፍጥረታ አትሒዛ ብሓሶት ተወሊዳ: ብሓሳት ተጠሚቓ: ብሓሶት ነይራ ብሰንክ እኩይ ግብራ ድማ ብሕማቕ ዝጠፍአት መልአከ-ሓሶት ማለሊት: ሕጅ ብድሕር ሞታ ብዘገርም ሓሶት...

ናይ ምዕራባውያን ንብዓት ሓርገጽ!

ቅድም ቀዳድም ኣብዚ እዋን ኣብ ዓለምና ንዘለዉ ዓበይቲ ሽግራት ኩሉ ቀንዲ ምንጪ ጠንቂ ምዕራባውያን እዮም እንተበልና ዝተጋነን ኣይኮነን። ብምቕጻል: ምዕራባውያን ንዘለዎም ናይ ሓይሊ ሚዛን ከምዘለዎ...

ኤርትራን ንግስነት ሱዕዲ ዓረብን ዝምድነአን ናብ ንምብራኽ ዘትየን

ብምንስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ክልቲአን ሃገራት ዝመርሕዎ ርክባት ኤርትራን ሱዑዲ ዓረብን ኣብ ክልቲኣዊ ዝምድናታት ተምያይጡ። ዝምድናታት ክልቲአን ሃገራት ዘበርኽ ሓባራዊ ዘተ ኣካይዱ።

ባይቶ ወጻኢ ጉዳያት ኢውሮጳዊ ሕብረት ኣኼብኡ ዛዚሙ

ሎሚ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ሚንስተራት ጉዳያት ወጻኢ ኢውሮጳዊ ሕብረት ብዙሓት ዛዕባታት ተላዒሎም። ንሩስያ፡ ኢራን፡ ሚናይማርን ኢትዮጵያን ዝምልከቱ ጸብጻባት ሰሚዑን ተኻቲዕሉን። ብላዕላዋይ ኮሚሽነር ዝተመዘዘ ወጻኢ ጉዳያት...

ናይ ማለሊታዊያን ነብሲ ምውዳቕ ሕማም

ኣብደገን ኣብ ውሽጥን ዝርከቡ ትርፍራፍ ጁንታ እታ ከም ጣኦት ዘምልኽዋን ጠፍጢፋ ዝሰርሓቶም ደቂ እዛ ጁንታ፣ ኣብዚ ግዜ እዚ ወላዲቶም ብሕልሚ እውን አንተኾነ ኣብዘይትራኣዮም ኣርሒቓ...
spot_img
21,943FansLike
3,027FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
spot_img

Hot Topics