13.1 C
Asmara
Wednesday, November 30, 2022

ብምዕራባዊያን ዘይተጻዕደት እንኮ ናይ ስነ-ሓሳብ ርእሰ ሓያል ሃገር

ምኽታም ካልኣይ ውግእ ዓለም ንሓድሽን ኽልተ ቑጥባዊ ኩነታት ዓለማዊ ፖለቲካ (geopolitical arenas) ፈጢሩ።
እዘን ቑጥባታት ብኽልተ ኣዝየን ዝትፉላለየ ፖለቲካዊ ስነ-ሃሳብ ዝኽተላ ሃገራት ሶቪየት-ሕብረትን ኣሜርካን ዝምራሕ እዩ ኔሩ።
እዘን ኽልተ ሃገራት ዝነበረን ፖለቲካዊ ጽልዋአን ኣዚዩ ገዚፍ ወተሃደራዊ ሓይሊ ናይ ዓለምና ርእሰ ሓያላት ኮይነን ን50 ዓመታት ንክቕጽላ ኣኽኢሉወን እዩ።
1990 ሶቪየት-ሕብረት ምፍራሱ ድማ ሓደ ቑጥባዊ ዓለም ብምኽታሉ: ንዝሓለፈ 30 ዓመታት ኣሜሪካን መሻርኽታ ሃገራት ምዕራብ ንዓለምና ከምድላየ ክዕንድሩሉ ኣኽኢሉወን እዩ።
ጎኒ ንጎኒ እዚ ክስተት’ውን ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ብዙሓት ሓደስቲ ሃገራት ክፍጠራ ከለዋ ካልኦት ከም ልኡላዊ ሃገራት ዝጸንሓ ሃገራት ደማ ሃገራት ምዃነን ከብቅዕ ተገይሩ ካብ ካርታ ዓለም ንክስረዛ ተፈሪደን።
ንኣብነት ምብራቕ ጀርመን: እስራኤል: ይጎዝላቭያ: ሲንጋፖር: ጅቡቲ: ሰሜን ኮርያ: ደቡብ ኮርያን ካልኦት ብዙሓት ሓደስቲ ሃገራት ኮይነን ክፍጠራ ከለዋ፤ ካልኦት ከም ኤርትራ: ምዕራብ ሳሃራ: ቲቤት: ሃዋይን ዝኣምሰላ ብዙሓት ሃገራት ድማ ናጻ ሃገር ማኻነን ዓብቂዑ ኣብ ትሕታ ካሎኦት ሃገራት ክማሓደራ ተጌይሩ።
ካብዘን ዝሓላፋ ኣስታት 80 ዓመታት ንዳሓር: ዝኾነት ሃገር ካብተን ብወታሃደራዊ ሓይሊ ርእሰ ሓያላን ሃገራት ዝሓንጸጹልን ቁጠባዊ: ወታሃድራዊ: ፖለቲካዊን ዲፕሎማስያዊን መስመር ውጺአን ብመገደን ንኽኸዳ ኣይፍቀደለንን እዩ።
ኤርትራ ሃገርና ግን ብቡዙሓት መለክዒታት ኣብ ዓለምና ፍሉይ ብዝገብሮ መገድን ኣታሓሳስባን: ክድገሙ ብዝይክእሉ መስተንክራዊ ፍጻሜታት ከበድትን ፈተንትን ሽግራትን ተጻብኦታን ስዒራን በዲሃን: ንድሕሪት ክመልስዎ ዝይካሉ ክውንነታት ዝፈጠረት እንኮ ስነ-ሓሳባዊ ርእሰ ሓያል ሃገር ኮይና’ላ።
እዚ ክውንነት ክፍጠር ካብ ዝሓገዙና ብዙሓት ረቛሒታት ሓደ ሓደ ክንጠቅስ
– ኣብ ዓለምና ብዕላማ: ብንቅሓት: ብጽንዓትን ተውፍይነትን መዳርግቲ ኣልቦ ዕውት ሰውራ ኣበጊሳ: ናይ ዘመንና ርእሰ ሓያላን ሃገርት ስዒራ ናጽነታ ተጓናጺፋ።
– ብወተሃደራዊ ዓወት ክውን ንዝገበረቶ ናጽነት ፖለቲካዊ ሕጋውነት ንኸይህልዎ ዝተኻየደ ውዲት ኣፍሺላ: መሰል ርእሰ-ወሳነ ተጠቒማ ፖለቲካዊ ሕጋውንት ዝለበሰት ወግዓዊ ሃገር ተኺላ።
– ሓገዝን ትካቦን ወጊድ ኢላ ብርእሰ-ምርኮሳ ዝምራሕ ፖሊሲኣ ሓንጺጻ።
– ምግዝእታዊ መጋበርያታት ንዝኾና ትካላት ምዕራብ ዓለም፤ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝጥቀሙሉ መግዛእታዊ ሰንሰለት ብግቡእ ብምርዳእ: ኣብ ኤርትራ ንኸይደግሙዎ ኣጊዳ።
– ሓራ ፖለቲካዊ: ወተሃደራዊ: ቁጠባዊን ዲፕሎማስያዊን ፖሊሲ ብምሕንጺጻ።
– ተደጋጋሚ ወታሃደራዊ ወራራት ብምፍሻል ሕልምታት ጸላእታ ኣበርዒና።
– ኣሰልቻዊ ንዝኾነን ብሓሶት ዝመሽመሸን ናይ ምስይጣን ጽዑቕ ዜናዊ ዘመተ በዲሃ ምፍሺላ።
– ንምንብርካኻ ብሓሶትን ጠቐነን ንዘሕለፍዎ እግዳታት ኣበርዒናን ስዒራን።
– ንዘለዋ ንቅሓታዊ ብራኼ ብምጥቃም: ወትሃደራዊ: ፍልስፍናዊን ስነ-ሓሳባዊን ብልጫታታ ብግቡእ ብምምዝማዝ ጸላዊት ዞባና ኮይና ምውጻኣ።
– በሸቐልቶም ዝምርሑ ንዝነበሩ ዞባዊ ከደምቲ ስርዓታት ብምቕባር: ንዞባዊ ምትሕግጋዝን ሽርክነትን ዝሰርሁ መንግስትታት ንኽፍጠሩ ባይታ ብምጽራግ ንሰላምን ምርግጋእን ንናይሓባር ስራሕ ምብጋሳ።
– ኣብ ዞባና ንቕሓታዊ ጽልዋ ብምግባር ንምዕራባውያንን ገበቲ ትካላቶምን ዕርቓኖም ምውጻኣ።
– ሓራን ኣብ ሽርክነት ዝተመርኮሰ ልምዓታዊ መዋእል ክብገስ ምግባራን
ካልኦት ብዙሓት ዘይጠቐስናዮም ክውንነታት ብምፍጣር: ንኣህጉርናን ንዓለምን ኮልኦት ሕርያታትን መትከላዊ መገድታት ከምዘለውን ብግብሪ ዘርኣየት ናይ ዓለምና እንኮ ብሕርያኣ እትጓዓዝ ናይ ስነ-ሓሳብ ርእሰ-ሓያል ሃገር ምዃና ኣመስኪራ እያ።

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must read

ናጽነት ከቢድ ዋጋ ከፊልካ ይመጽእ፣ ከቢድ ዋጋ እንዳኸፈልካ ድማ ይዕቀብ

"ዝሞተ ነይክሰስ ኣብ ሰማይ ነይሕረስ" እኳ እንተኾነ፣ ስቕ ዘየብል ክትዕዘብ እንከለኻ ስቕታ ኣይትመርጽን። "ኣዲኣ ገዲፋስ ሓትንኣ ትናፍቕ" ከምዝብሃል ብምኽንያት ሞት ንግስቲ ዓባይ ብርጣንያ ልዕልቲ ኤልሳቤጥ፣ መንግስቲ ኬንያ ናይ ሰለስተ...

ሓንጎል፡ ሓሞት፡ ደም

ኣብዚ ቀረባ ቕነ ንሓጺር እዋን ምስቲ ኣዝየ ዘድንቖ መራሒ ተራኺበ ከዕልል ዕድል ረኺበ ነይረ።  ምልክት ቃልሲ ኤርትራውያን ንናጽነትን ኣርካን ኣቦ ሰውራን ውሩይ መራሒ እዩ። ብትሑት ኣነባብራኡን ምቕሉልነቱን ዝፍለጥ ሰብ እዩ። ኣብ መዓልታዊ ህይወቱ ዝገብሮ ንጥፈታት ካብ ዝኾነ ተራ ዜጋ ዝተፈልየ ኣይኮነን። ከም ተራ ዜጋ ይኽደን፡ ኣብ መንጎ ህዝቡ ኣብ ንእሽቶ ገዛ ይነብር፡ ከምቲ ልምዲ ሕብረተሰብና ድማ ኣብ ኩሉ ማሕበራዊ...

The 3Bs, Brain, Bile and Blood

Recently I was fortunate enough to meet for a brief moment a leader I greatly appreciate. An icon of the Eritrean struggle for independence and a living legend. A...

Shida Friendship Forum

On the occasion of Eritrea’s 31st Independence Celebrations, Shida Media will live stream a panel discussion on Saturday 21st of May at 9AM LA time, 12PM NY time, 6PM...
- Advertisement -spot_img

More articles

- Advertisement -spot_img

Latest article