19.8 C
Asmara
Wednesday, August 10, 2022

ስሕበትን መዘዝን ከባቢና

ንሕና እዞም ህዝብታት ኣብ’ዚ ከባቢ እንርከብ ብሓፈሽኡ ኣፍሪቃውያን ካብኡ ንናብኡ ድማ ማእከላይ ምብራቅን ቀርኒ ኣፍሪቃን፡ ዘይ ከም ካልኦት ክፋል ዓለምና ብኣህጉር ደረጃ ኩሉ መደያዊ ጠመተን ተገዳስነት ኣብ ዘለዎ ቦታ ኢና ዘሎና።
 
እዚ ማለትና ቀይሕ ባሕሪ ከም ቀንዲ መተሓላለፊ ንግዳዊ ንጥፈት ዓለምናን ወተሃደራዊ ተገዳስነት ዝራአየሉ ዞባን፣ ኣብ ከርሲ ናይዚ ከባቢ ምድሪ’ዚ ክብ ዝበለ ሃብቲ ከም ነዳዲ ወርቂ ዓይነታት ሓጺን ካልኦት ክቡራት ማዕድናትን ዝርከብዎ፣ ፈለግ ናይልን ኣዝዩ ሰፊሕን ርቡሕን ስቡሕን ናይ ሕርሻ ቦታታትን፣ ጥንታዊ ታሪኽን ቅርስን ወዲ ሰብን ኮታ ዘነይት ትሕስቶ ዘለዎ ዞባ እዩ።
 
እዚ ማለት ከባቢና ሰሓብን ተሃራፍን ባህርያዊ ተፈጥሮ (ጸጋ) ስለ ዘለዎ፡ ሓያላትን ምዕቡላትን ሃገራት ጽልወአንን ረብሐአንን ንምርግጋጽ ናይ መቃለሲ ባይታን ሰፈርን ገይረንኦ ኣለዋ።
እስከ ንርኣዮ ህልውን ሕሉፍ ተመክሮታት እዚ ከባቢና. . .
– ንመግዛእታዊ ዶባት ኣፍሪቃ ምህንዳስ ዝተገብረ ስምምዕ በርሊን 26/02/1885
– ኣብ ሞንጎ ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ብ1945 ዝተገብረ ምስጢራዊ ውዕልን
ብተወሳኺ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ኣሜሪካ ምስ ሱዑዲ ዓረብ ዝኣተወቶ ስምምዕ
– መዕለቢ ዘይተገብሮ ጉዳይ ፍሊስጤም
– ሓንካስ ስምምዕ ካንቢዴቪድ
– ምቅንጻል ኣንዋር ሳዳትን ኢሳቅ ራቢንን ዘይተነጸረ ኣማውታ ያስን ዓራፋትን
– ናይ ዶቡብ ሱዳን ጉዳይ ግድን ካብ ሱዳን ከም እትፍለ ምግባር
– ጠንቂ ቁጠባውን ሃይማኖታውን መዘዝ ውግእ የመን
– ሕንፍሽፍሽን ምምቅቃልን ሶማል ሳዕቤናቱን
– መግዛእቲ ቅብብል ዱላ ሓያላት ሃገራትን ሉኡኻቶምን ኣብ ኤርትራ
– ወራራት መሳፍንትን ዘኸተሎ ማሕበራዊ ምዝንባላትን
– ዳግም ወራር ልኡላውነት ኤርትራ ጉንበት 1998
– ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ሃገራት ተፋሰስ ናይልን ኣሳሰይቱን
– ብሄራዊ ፖለቲክ ዘስዓቦ ሓደጋ ሃገርን ሃገራውነት
– ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ባብ ኤልሜንደምን ካናል ስዌስን
 
ብሰንኪ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ፍጻሜታት ህዝብታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ነንሕድሕዱ ብሰላም ተዛንዩ ኣብ ዕቤት ቁጠብኡ ከይሓስብ ክጓነን ክሳቀን ጸኒሑን ኣሎን።
ኤርትራ ሃገርና ሽሕ እኳ ኣካል ናይዚ ኣብ ላዕሊ ተጠቂሶም ዘለዉ ተረኽቦታት ግዳይ ትኹን እንበር: ኣብ ኣፈታትሕኡን ኣተሓሕዝኡን ካብ ኣብ ከባቢኣ ዘለዋ ሃገራት ዝተፈለየ ነይሩ።
 
ደንደስ ባሕርና መዕረፊን መሰጋገርን ነጋዶ ዓለም ምንባሩ: ምቅባል ክልቲኡ ሃይማኖታት (ክርስትናን እስልምናን) ብሰላም: እቲ መግዛእታዊ ሓይልታት ዘይደፈሮ ሕጊ እንዳባን ማእከል መስሕብ ኤርትራውነት ዝወለደ ሰውራ ኤርትራን ዓወቱን፤
ተደማሚሮም ናይዛ ናይ ሎሚ ኤርትራ ውጽኢት ስለ ዝኾኑ: ነዚ ኣብ ላዕሊ ኣቀዲምና ዝጠቀስናዮ ህሉው ኩነታት ክትጻወሮን ክትሰግሮ ኪኢላ ኣላ።

Shida Friendship Forum

On the occasion of Eritrea’s 31st Independence Celebrations, Shida Media will live stream a panel discussion on Saturday 21st of May at 9AM LA time, 12PM NY time, 6PM Berlin time and 7PM Asmara and Addis Ababa time. The distinguished panelists are: Alemseged Tesfai -...

ህዝብን መንግስትን ኣብ ሓደ ህርመት

ነበርቲ ዛውል ዞባ ደቡብ ንኡስ ዞባ ድባርዋ ብተፈጥሮ ዝተዓደልዎ ንሕርሻ ምችእ ዝኾነ ትሕዝቶ ማይን መሬትን ኣለዎም። ነበርቲ ዛውል ነዚ ብለጫ እዚ ናብ ረብሓኦም ብምውዓል ብሕርሻ ጀርዲን ፍርያቶም ካብ እቶም በቐንዲ ዝልለዩ ሓረለስቶት እቲ ካባቢ ኮይኖም ካብ ዝፍለጡ ዘመናት ኣቁጺሮም እለዉ። ኣብ ርእሲ እቲ ንዘመናት ዘጥረይዎ...

ጅግና ዘርእዝጊ: ጦብላሕታይ ኣብ ወዲ ኣራዊትን መድሕነይን

ካልኣይ ክፋል ኣብ ዝባነይ ዝቐነየ መብጽዓ ካልኣይ ክፋል ሓጺር ዛንታ ጅግና ብጻይ ዘርእዝጊ ዳዊት (ገናውኖ) እየ ከቕርበልኩም።  ነዛ ዝጸሓፍኩዋ ቀዳመይቲ ኽፋል ቍንጫል ዝኽሪ ብጻይ ዘርእዝጊ ዳዊት (ገናውኖ) ዘንበብኩም፡ ብዙሓት ፈለጥቱን ፈለጥተይን ጽሒፍኩምለይን ደዊልኩምለይን። ንኹሉኹም፡ ስለ’ቲ ዕዙዝ ሓበሬታኹምን ምኽርኹምን አመስግን። ናይ ኵልኹም ኣስማት ኣብዚ ዘርዚረ ክጽሕፎ’ኳ ኣድላዪነቱ እንተዘይተራእየኒ፡...

ጅግና ዘርእዝጊ፡ ጎይታ ኣራት ኪሎ

ቀዳማይ ክፋል ከመይ ዓይነት ድፍረት’ዩ ተዓዲሉዎ? ብልሓቱ እምበር ይገርመካ? እቲ ሰሓቑ፡ ጭርቃኑ’ባ ኣለካ! ተወፋይነቱኸ ወደይ!..... ብዛዕባኡ ሕማቕ ዝዛረብ ሰብ ይከሰስ። ኣብ ገድሊ ካብ ዝፈለጥኩዎም ብሉጻት ጀጋኑ’ዩ - ብጻይ ዘርእዝጊ ዳዊት (ገናውኖ)። መብዛሕትኡ ግዜ፡ ነታ ወለዱ ዘጠመቑዎ ሽሙ ንዝዓብለለት ሳጓኡ፡ ብናይ ቅብጥሮት ኣጸዋውዓ ገኔ ኢልና ኢና ንጽውዖ። ዘርእዝጊን...

Must read

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

እዋናዊ ዜና